อ.เธียรพงษ์ (อ.เปา) APK

อ.เธียรพงษ์ (อ.เปา) scaricare applicazione per Android

อ.เธียรพงษ์ (อ.เปา) Descrizione applicazione

สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของ อาจารย์เธียรพงษ์ ทาระขจัด สามารถใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ได้ทุกสถาบัน

ภายในแอพพลิเคชั่นประกอบด้วย

1. สื่อสไลด์ออนไลน์ ทุกเนื้อหา

2. สื่อสื่อวีดีโอ (บางส่วนกำลังพัฒนา)

3. บทความจากเว็บไซต์ (บางส่วนกำลังพัฒนา)

4. แบบทดสอบ (บางส่วนกำลังพัฒนา)

สื่อการเรียน

วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- EP1 องค์ประกอบในการสื่อสาร

- EP2 รูปแบบของการส่งข้อมูล

- EP3 ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- EP4 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- EP5 รูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่าย

- EP อื่นๆ กำลังพัฒนา

วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

- EP1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

- EP2 ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์

- EP3 หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

- EP4 ประเภทของคอมพิวเตอร์

- EP5 อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ "เมนบอร์ด"

- EP6 อุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ "ซีพียู"

- EP7-17 กำลังพัฒนา

Sviluppatore
Thia life
Versione
1.1
Piattaforme
4.1 and up
Altri APK:
learn english letter samples, Schule Opfikon, Tailoring & Stitching Guide Complete

Scarica Subito อ.เธียรพงษ์ (อ.เปา)

Scarica อ.เธียรพงษ์ (อ.เปา) APK